KOMUNIKAT CEA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH ARTYSTYCZNYCH