KOMUNIKAT CEA w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń artystycznych w związku koronawirusem SARS-CoV-2 10 marca 2020

KOMUNIKAT CEA w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń artystycznych w związku koronawirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
i Placówek Artystycznych

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek artystycznych, podjęło następujące decyzje:

  • Ogólnopolskie badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych oraz przeglądy baletowe w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się;
  • Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej, realizowany w kwietniu 2020 r. zostaje odwołany. Kolejna edycja dla specjalności: klawesyn, flet, obój, harfa, śpiew, fortepian, perkusja, duety fortepianowe, zespoły muzyki dawnej oraz zespoły jazzowe planowana jest w kwietniu 2023 r.;
  • Konkursy i festiwale muzyczne, baletowe oraz konkursy i plenery plastyczne, dla których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, zostają wstrzymane do odwołania, z możliwością przełożenia terminu realizacji imprezy;
  • Kursy, warsztaty, szkolenia, w tym doskonalenie zawodowe organizowane lub współorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej zostają wstrzymane do odwołania, z możliwością przełożenia terminu realizacji imprezy.

Centrum prosi również o zaniechanie organizacji wszelkich szkolnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Skip to content