Jerzy Keller

Społeczność naszej szkoły wspomina dzisiaj naszego drogiego kolegę – pianistę, nauczyciela, przyjaciela, wychowawcę -JERZEGO  KELLERA, który opuścił nas pięć lat temu. 24 kwietnia jak co roku miał odbyć się koncert poświęcony Jego pomięci, ale niestety warunki na to nie pozwoliły. Chcemy więc wrócić choć na chwilę do czasu, gdy JUREK zawsze uśmiechnięty, chętny do pomocy, przyjmował każdego. Nigdy nie skąpił czasu i sił, w każdej sytuacji ratował tych, którzy nie mieli akompaniatora. Wydawało się nam, że jest z żelaza, że wyjście na scenę to dla Niego fraszka. Niestety, ta ciągła praca, chęć niesienia pomocy wyczerpała jego siły i dziś ze łzą w oku przypominamy sobie jego postać tak długo będącą nieodłączną częścią naszej szkoły.

Wyrazy tęsknoty za czasem spędzonym z naszym Kolegą składamy przede wszystkim na ręce jego wspaniałej żony również pianistki – Larysy Keller i obiecujemy, że zawsze będziemy o Jurku pamiętać.

 

 

Społeczność Zespołu Państwowych  Szkół Muzycznych w Dębicy

 

Skip to content