Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego – zadanie “Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych w Dębicy”.

Instrumenty, które zostały zakupione

z programu Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

w Warszawie

„Infrastruktura  szkolnictwa artystycznego”.

Nazwa zadania –

„Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy”.

akordeon guzikowy Pigini Genezis E

 

kornet Getzen Capri A37

pianino klasyczne B1 PE YAMAHA

 

pianino klasyczne B1 PE YAMAHA

 

dzwonki orkiestrowe

 

palki marimbowe M 13

palki marimbowe M 14

 

Skip to content