Im trudniejszy rok nauki, tym cenniejszy sukces

W miesiącu wrzesień 2020r. odbył się II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Pianistyczny – Leżajsk 2020r.  W konkursie uczestniczyli uczniowie z renomowanych ośrodków muzycznych, m.in. z Warszawy, Poznania, Opola, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Jeleniej Góry, Katowic, Słupska, Torunia, Szczecina.
Dzięki odpowiedniej motywacji uczniów do doskonalenia ich umiejętności odnieśliśmy sukces.

W dniu 27 września 2020r. Jury w składzie: prof. Dr hab. Mariusz Drzewicki, dr hab. Michał Szczepański i mgr Urszula Buda podjęło decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień dla uczestników.

W tej szczęśliwej grupie znalazły się:
Ewa Wodzień z klasy I, uczennica Larysy Keller
Natalia Pepera – Podhorecka z klasy II, uczennica Marii Grabowskiej oraz
Olga Grabowska z klasy VI, uczennica Larysy Keller.

W konkursie brał udział również Szymon Szczurek z kl. II, uczeń Larysy Keller.

Serdecznie gratulujemy uczniom za wspaniałe prezentacje a nauczycielom za zmotywowanie swoich podopiecznych do podjęcia wysiłku uczestnictwa w konkursie.

Skip to content