Historia ZPSM im. prof. Krzysztofa Pendereckiego

Historia dębickiej Szkoły Muzycznej stanowi świadectwo bujnie rozwijającej się kultury muzycznej w regionie. To bowiem nie tylko placówka edukacyjna, kształcąca kolejne pokolenia miłośników sztuki lecz także, a może przede wszystkim instytucja kulturotwórcza. W jubileuszowym roku 45-lecia  działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy kierujemy nasze myśli ku przeszłości, powracamy do historii i ludzi, którzy ją tworzyli.
Wspominając minione wydarzenia stawiamy sobie pytanie, jaki jest bagaż naszych doświadczeń, w jaki sposób kształtujemy otaczającą nas rzeczywistość, jakie dziedzictwo pozostawimy po sobie. Patrząc w przeszłość oraz korzystając z nabytych doświadczeń stajemy się ubogaceni, a im nasza przeszłość jest bogatsza, tym więcej mamy  do zaoferowania innym. Według starożytnych myślicieli, nauczyciel  to człowiek uczący jak dobrze żyć. Wychowankowie naszej szkoły w swoich wspomnieniach podkreślają często, jak ważną rolę odegrali w ich życiu nauczyciele tej szkoły, nie tylko w swych działaniach pedagogicznych, ale również odkrywając ich wrażliwość, otwierając duszę. Szkoła prowadzi ożywioną działalność koncertową nieustannie uwrażliwiając  społeczeństwo  na piękno muzyki.

W roku szkolnym 2019/2020 obchodziliśmy również jubileusz 15–lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodych Talentów, które funkcjonuje przy naszej szkole. Stowarzyszenie w ścisłej współpracy ze szkołą troszczy się o rozwój młodego pokolenia organizując różnorodne przedsięwzięcia artystyczne. Historia  naszej szkoły umacnia w przekonaniu, jak wielką wartość, a zarazem odpowiedzialność  stanowi opieka nad powierzonymi jej młodymi talentami.
Rok jubileuszowy stawia przed nami kolejne, szczytne cele.

Z KART HISTORII SZKOŁY

Odradzanie się życia muzycznego w Dębicy po zakończeniu II Wojny Światowej stało się udziałem ludzi wrażliwych i pragnących swoją pasję przenosić na kolejne pokolenia miłośników muzyki. Najważniejszym aspektem w rozwoju była chęć utworzenia profesjonalnej placówki kulturalnej. „Starania o utworzenie szkoły podjęli w 1948 roku działacze Towarzystwa Muzycznego. Zajęcia odbywały się w budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego. Kierownikiem został Stanisław Mitka. Szkoła była odpłatna i niestety pomimo trwającej ciągłej rekrutacji zostało zapisanych do niej zaledwie 10 uczniów do klas: fortepianu, skrzypiec i akordeonu. Po niespełna trzech miesiącach działalności z powodu problemów finansowych szkoła  przestała istnieć”.

W 1962 roku powstało Ognisko Muzyczne, kolejna  profesjonalna placówka artystyczna. Dyrektorem został Aleksander Głodek. Zajęcia odbywały się w różnych punktach Dębicy co było sporym utrudnieniem. W kronice naszej szkoły istnieje zapis „Załogi dębickich zakładów pracy w 1964 roku z inicjatywy ówczesnego Wydziału Kultury zobowiązały się oddawać miesięcznie 0,5 % swoich zarobków na cel budowy Ośrodka Kultury i Sportu.. Z tych funduszy zebrano około 8 mln złotych, koszt całej budowy wyniósł 15 mln”.

W roku 1967 dokonano wmurowania kamienia węgielnego na placu przy ulicy Kościuszki. Rozpoczęła się budowa , która trwała do grudnia 1974 roku.

Na mocy Zarządzenia nr 54 Ministra Kultury i Sztuki, Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia rozpoczęła działalność w 1974 r. Początkowo, przez blisko trzy miesiące, szkoła korzystała z pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektorem został mgr Ludwik Tyrpin, a Radę Pedagogiczną tworzyło  8 nauczycieli. W pierwszym roku istnienia szkoły naukę rozpoczęło  57 uczniów. Znaczną część nowo powstałego budynku zajęło Biuro Wystaw Artystycznych i Biblioteka Miejska.
W miarę poszerzania działalności rosły szkolne potrzeby. Szybko zwiększała się liczba uczniów, rokrocznie zatrudniani byli nowi nauczyciele. W roku 1989 dyrektorem został mgr Stanisław Świerk. Dążąc do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków kształcenia, w 1991 r. szkoła przejęła pomieszczenia, które dotychczas zajmowało BWA, co pozwoliło pozyskać nowe sale do prowadzenia  zajęć. W 2003 r.  w wyniku modernizacji węzła ciepłowniczego pozyskano  kolejne pomieszczenia na sale lekcyjne a w 2009 r.  po wyprowadzeniu się  Biblioteki Miejskiej,  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego zajmowała już cały budynek. W lipcu 2015 r. oddano do użytku kompleksowo zmodernizowaną salę   koncertową.  Do 2019 r.  z   pomieszczeń szkoły  korzystała  także Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Społeczne Ognisko Muzyczne.

 

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

Zgodnie z decyzją z dnia 13 czerwca  2017 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                            i Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 1 września 2017 r. utworzony został Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, w skład którego weszły: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego                          oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

W   wyniku    konkursu  pierwszym dyrektorem  ZPSM  została mgr Ewa Trojan, od 20 lat pełniąca funkcję z-cy dyrektora PSM I stopnia.

Nominację na stanowisko odebrała  3 sierpnia 2017 r.  na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy Zwinogrodzkiej.

Struktura organizacyjna szkoły to zespół dwóch szkół:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego

Kształcenie na tym etapie edukacyjnym zakłada umuzykalnienie ucznia, przygotowanie go do odbioru muzyki oraz do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia. Odbywa się w dwóch cyklach 6-letnim oraz 4-letnim.

 Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia  jest szkołą zawodową przygotowującą muzyka instrumentalistę do dalszych studiów muzycznych lub podjęcia działalności muzycznej.

 

Skip to content