INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO -2018 r.

logo MKiDN

 Instrumenty, które zostały zakupione z programu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                    w Warszawie

      „Infrastruktura  szkolnictwa artystycznego”.

                                  Nazwa zadania –

„Zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy”.

„Dofinansowano ze środków ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

akordeon guzikowy Pigini Genezis E

kornet Getzen Capri A37

pianino klasyczne B1 PE YAMAHA

pianino klasyczne B1 PE YAMAHA

dzwonki orkiestrowe

palki marimbowe M 13

palki marimbowe M 14

 

Skip to content