Dzień Sportu i Gier Planszowych w dębickiej szkole muzycznej.


Z racji braku zainteresowania konkursem, pomimo dwukrotnej zmiany terminu oddania prac, konkurs z okazji Dnia Sportu i Gier Planszowych w dębickiej szkole muzycznej nie został przeprowadzony z powodu braku złożonych prac konkursowych.

Samorząd Uczniowski Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy zaprasza uczniów do udziału
w Dniu Sportu i Gier Planszowych.

 

 

Regulamin szkolnego Dnia Sportu  i Gier Planszowych
 

 1. Cel imprezy.
  Popularyzacja aktywności ruchowej oraz myślenia strategicznego wśród dzieci i młodzieży
  w czasie pandemii.

  2. Organizatorzy:
  Samorząd Uczniowski Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.

  3. Termin i miejsce.
  Szkolny Dzień Sportu i Gier Planszowych przybierze formę krótkich filmików w serwisie TikTok. Nagrania te należy wysyłać do dnia 09.05.2020 r. 

  4. Uczestnictwo.
  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.

  5. Wymagania konkursowe.
  By wziąć udział w konkursie należy nagrać filmik na aplikacji TikTok o tematyce “Sportowe spędzanie czasu podczas kwarantanny” lub “Gram w planszówki – nie nudzę się w majówkę” Aby filmik wziął udział w konkursie, w opisie proszę wpisać #suzpsmdebica oraz oznaczyć konto Samorządu Uczniowskiego @suzpsmdebica. 

  6. Nagrody.
  Przewidujemy po jednej nagrodzie w 2 kategoriach: “Najwięcej polubień” oraz “Najlepszy TikTok wybrany przez SU”.  Najlepsze z poszczególnych kategorii zostaną opublikowane na Facebook’u oraz Instagramie Samorządu Uczniowskiego wraz z oznaczeniem konta zwycięzcy.

  7. Uwagi końcowe.
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania większej ilości nagród
  – na jury oceniające filmiki składają się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji osób, które w trakcie filmu będą używały wulgaryzmów, zachowywały się niestosownie, bądź nagrają filmy sprzeczne z tematem.


                                                Samorząd Uczniowski 

Skip to content