Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów rozpoczęło działalność w grudniu 2004 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów dębickiej szkoły muzycznej. Powstało z myślą o uzdolnionych dzieciach i młodzieży, aby wspomagać wszechstronnie rozwój talentów na miarę ich artystycznego potencjału.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego (opp). Daje nam to możliwość ubiegania się o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogą nam przekazywać w swoich rozliczeniach rocznych PIT.  W tym miejscu za wszelkie darowizny serdecznie dziękujemy.

Wszystkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie realizowane są we współpracy ze szkołą muzyczną. Podejmowane starania udowodniły, że można być skutecznym w działaniach, z których korzystają szczególnie uzdolnione, oczekujące wsparcia dzieci, dbając o to, aby ich talent nie zmarnował się z powodu braku środków finansowych. Stowarzyszenie stara się o właściwą promocję naszych talentów, współdziała z różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami upowszechniania kultury.

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  • Ewa Trojan – prezes
  • Urszula Bizoń – Biduś – wiceprezes
  • Ludwik Sarama – wiceprezes
  • Grażyna Ciesielska – sekretarz
  • Klaudia Mruk – skarbnik

oraz członkowie:

  • Renata Żabicka
  • Maria Grabowska

Komisja Rewizyjna: Roman Gulis, Mirosław Prucnal.

W naszym mieście i powiecie jest wielu wspaniałych ludzi – mecenasów sztuki, którzy zawsze służą nam pomocą. To prawdziwi przyjaciele, którzy dobrze rozumieją, że młodzi ludzie to nasza przyszłość.

 

W roku 2021 Stowarzyszenie obchodziło swoje 15 lecie. Jubileusz ten stał się doskonałą okazją do podsumowania różnorodnych inicjatyw prowadzonych wspólnie ze szkołą muzyczną na przestrzeni tych lat. Przy wsparciu Stowarzyszenia a także Urzędu Miasta szkoła promuje twórczość młodych dębickich artystów, organizując cyklicznie koncerty. Na przestrzeni 15 lat, w ramach tych koncertów wystąpili absolwenci naszej szkoły solo, bądź w zespołach: Jakub Mietła – akordeonista (Ars Harmonica” – trio akordeonowe), Piotr Pociask – gitarzysta (“Funky Monky”), Dominik Mietła – trębacz (“Hipnoza Jazz Duet”), Wioletta Marecka – wiolonczelistka (Damski Kwartet Wiolonczelowy), Marcin Parys – pianista, Joanna Borowiec – skrzypaczka, Mariusz Stępień – klarnecista (Cracow Clarinet Quartet), Ewa Książek – pianistka, Helena Lis – flecistka (L’estate Trio), Jadwiga Bialic – skrzypaczka, Paweł Trojak – wokalista, Jagoda Prucnal – skrzypaczka (The Flaneurs Piano Trio), Maciej Kita – gitarzysta, Dawid Lach – pianista, Bartłomiej Prucnal – saksofonista, Paweł Prucnal – kontrabasista, Gabriela Pietraszewska – oboistka, Aleksandra Pietrucha – skrzypaczka, Michał Łączak – klarnecistka.

Każdego roku, Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołą Muzyczną organizuje koncerty i recitale sławnych muzyków. Wśród wykonawców znaleźli się: Takashi Yamamoto, laureat IV nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina, “Reiner Trio”, prof. Krzysztof Jakowicz (skrzypek), zespół “Amber Quartet”, duet muzyków wiedeńskich: Maciej Skarbek (fortepian) i Nikolaus Singham (puzon), uczestnicy XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego “Bieszczady bez granic”, pochodzący z różnych krajów: Chin, Rosji, Ukrainy, Polski.

Wizytówką działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest również współorganizacja licznych konkursów i przesłuchań o zasięgu regionalnym, makroregionalnym i ogólnopolskim: Makroregionalny Konkurs Pianistyczny “Od siedmiolatka do nastolatka”, Regionalny Konkurs Uczniów Klas Skrzypiec, Wiolonczeli i Kontrabasu “Dźwięki Smyczkiem Malowane”, Konkurs muzyczno – plastyczny “Muzyka Krzysztofa Pendereckiego w mojej wyobraźni”, Ogólnopolski “Konkurs Wiedzy o Kompozytorach” promujący twórczość współczesnych polskich kompozytorów.

Od 15 lat Stowarzyszenie oraz Szkoła Muzyczna współorganizują Galę Noworoczną, odbywającą się w Miejskim Ośrodku Kultury “Mors”. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w kalendarzu imprez muzycznych miasta i okolic. Na scenie rozbrzmiewają kolędy, pastorałki, najsłynniejsze arie operowe, operetkowe oraz znane melodie filmowe. Repertuar  świąteczno – karnawałowy prezentują chóry, dziecięca orkiestra smyczkowa, zespół instrumentów dętych zespoły kameralne oraz soliści i orkiestra symfoniczna.

Na trwałe w kalendarz imprez organizowanych przez Szkołę i Stowarzyszenie wpisały się plenerowe imprezy kulturalne  dla mieszkańców Dębicy i okolic jak np. Koncert Promenadowy. Owocem współpracy Szkoły i Stowarzyszenia są odbywające się koncerty okolicznościowe w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Były to m.in.: koncerty dla dzieci z dębickich przedszkoli, dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Wolica, występy kolędników, koncerty z okazji Dnia Matki oraz koncerty połączone z audycjami: “Najpiękniejsza ze wszystkich jest Polska”, “Muzyka kompozytorów krajów Unii Europejskiej”, audycja multimedialna z okazji 200 rocznicy urodzin F. Chopina – “Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje”, “Chopin jakiego nie znamy”, koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, audycje multimedialne “Biblioteka dźwięku” skierowane do dzieci i młodzieży ogólnokształcącej, koncerty ku pamięci Jerzego Kellera – pianisty, akompaniatora i pedagoga, który pracował w naszej szkole, koncert “Dla Niepodległej” – uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W kwietniu 2018r. w naszej szkole odbył się wyjątkowy koncert “Krzysztof Penderecki – Dębica bliżej siebie”, zorganizowany z okazji 85 rocznicy urodzin mistrza. Wydarzenie to uświetnił swoją obecnością honorowy jubilat wraz z małżonką. Podczas koncertu wystąpiła skrzypaczka, absolwentka naszej szkoły Izabela Szlachta – Dowgiałło, której akompaniowała Olena Lechowicz.

Jedną z inicjatyw, które wpisały się na stałe w działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów i Szkoły Muzycznej stało się zimowisko  organizowane dla uczniów szkoły, połączone z warsztatami orkiestrowymi. Od blisko 15 lat, każdego roku organizowany jest zimowy wypoczynek w górach. w listopadzie 2019r. uczniowie należący do chóru, dziecięcej orkiestry smyczkowej oraz orkiestry symfonicznej uczestniczyli w warsztatach muzycznych w Murzasichle, gdzie pracowali nad repertuarem do Koncertu Noworocznego.

Z myślą o najmłodszych, każdego roku w szkole organizowane są bajki muzyczne z udziałem naszych uczniów. Ich celem jest wprowadzenie w niezwykły świat dźwięków, zapoznanie z instrumentami i uwrażliwienie na piękno muzyki.  We współpracy z dębickimi przedszkolami zrealizowano popularne bajki z oprawą muzyczną: “porwanie Królewny Nutki”, “Spotkanie w cukierni”, “Czerwony Kapturek”. Od kilku lat w szkole wystawiane są również bajki z tekstami autorskimi; “Krzyś w poszukiwaniu zaginionej melodii”, powstałej z okazji 80 urodzin patrona szkoły Krzysztofa Pendereckiego, “Penderecki przez dziurkę od klucza” autorstwa Renaty Żabickiej i Jadwigi Kani z choreografią Beaty Parkosz i Renaty Żabickiej, “co czujesz czyli symfonia emocji” z muzyką Krzysztofa Pendereckiego, w której udział wzięło 120 uczniów dębickiej szkoły muzycznej.

Podejmowane przez społeczność dębickiej szkoły muzycznej działania mają na celu wyzwolić twórczą aktywność dzieci, rozwijać i kształtować ich sferę uczuć oraz budować otwartość wobec świata. Jest to także znakomity sposób na przybliżenie młodemu odbiorcy muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

W ciągu ostatnich lat działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów objęła również obszary związane z publikacją materiałów dotyczących patrona szkoły. Są to: “HORTUS MUSICUS” księga pamiątkowa z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodziny Krzysztofa Pendereckiego autorstwa Jadwigi Kani i Renaty Żabickiej; bajka nie tylko dla dzieci “Penderecki przez dziurkę od klucza” autorstwa Renaty Żabickiej i Jadwigi Kani z ilustracjami Barbary Różańskiej; album jubileuszowy “POLYMORPHIE 2012-2013” z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego 80 urodzin Krzysztofa Pendereckiego autorstwa Renaty Żabickiej i Jadwigi Kani wydany przy współpracy z Dębickim Klubem Biznesu.

Zrealizowane w ubiegłych latach różnorodne inicjatywy przedstawiają w ogólnym zarysie, że podejmowane przez Stowarzyszenie działania wspierają młode, rozwijające się dębickie talenty, które stanowią istotny potencjał kulturalny powiatu dębickiego i miasta Dębica.

Skip to content