Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) § 5. 1,

Pani Dyrektor Ewa Trojan zarządza ,

że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

15,16,17,18 X 2019 roku oraz 30 IV i 2 V 2020 roku.

Skip to content