Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna czynna będzie w dniach

21.06.2018r. (czwartek) – 15:00 – 19:00
22.06.2018r. (piątek) – 15:00 – 18:00