Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć

U W A G A !!!

 W roku szkolnym 2021/2022 zostały ustalone
następujące dni wolne

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– 13-16 grudnia 2021r.
– 2 maja 2022r.

Skip to content