Samorząd uczniowski

UWAGA !!!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się

w dniach 23-24.09.2019 r.

Wszystkich chętnych chcących mieć realny wpływ

na Społeczność Szkolną oraz działanie w szkole

prosimy o zgłoszenie się

do 13.09.2019 r.

 do p. Karoliny Tomasik i p. Wiktorii Cieśli

– Opiekunów Samorządu.