Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla ZPSM w Dębicy – przetarg

W dniu 22 lipca 2019 r został ogłoszony przetarg nieograniczony pn: “Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla ZPSM w Dębicy”. W dniu 31 lipca 2019 r. o godzinie 13:15 nastąpiło otwarcie ofert. Wszelkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZPSM w Dębicy.

 

Skip to content