Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

W październiku w naszej szkole odbyły się kolejne wybory do Samorządu Uczniowskiego podczas których wybrano:

Justyna Ożóg – przewodnicząca
Magdalena Mazur – zastępca przewodniczącego
Monika Sarama – sekretarz
Milena Dobrowolska – członek
Kamila Cygan – członek
Opiekunem samorządu została pani mgr Dorota Źrebiec